Felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató

frissítve: 2022.04.20.

Üdvözöljük honlapunkon és köszönjük az érdeklődését!

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Felhasználási feltételeket és adatezelési tájékoztatót, mely közérthető módon tartalmazza, miként működik honlapunk és hogyan kezeljük személyes adatait.

A www.erted.ro internetcím megnyitásával és böngészésével Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne használja weboldalunkat.

Időszakosan jelen tájékoztató tartalma felülvizsgálatra kerül. Annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon a honlap felhasználási feltételeiről és a személyes adatok kezelését érintő változásokról, ajánlott időközönként ezen oldal meglátogatása.

A honlap tulajdonosa (továbbá Adatkezelő)

Név: Érted Egyesület

Cím: Románia, Kolozs, 400469, Kolozsvár, Alverna ú. 61/R/A/7 sz.

Email: office@erted.ro

1. Felhasználási feltételek 

Az Érted erdélyi magyar értékteremtő kezdeményezés, amelyet a közösségi munka iránt elkötelezett fiatalok alapítottak, azzal a céllal, hogy Erdélyt olyan hellyé formálják, ahol érdemes élni és tervezni.

A honlap, és a rajta található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. 

Előfordulhat, hogy a jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. A honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják.  

2. Adatvédelmi rendelkezések

Adatkezelési kötelességünket a 2018. évi 180-as számú törvény figyelembevételével, különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint teljesítjük.

 

Az adatkezelés célja: 

Elsődlegesen az adatkezelő abban az esetben gyűjt a felhasználóktól személyes adatokat, ha a felhasználó úgy dönt, hogy kapcsolatba szeretne lépni a honlap tulajdonosával, amely során megadja személyes adatait. Emellett a honlap látogatásakor az adatkezelő gyűjt technikai adatokat, ezek esetében az adatkezelés célja a szolgáltatás minőségének javítása.

Másodlagosan a honlapba ágyazott felmérésekhez használt kérdőív kitöltése során az adatkezelő az adott felmérés megvalósításához gyűjt személyes adatokat, ezek gyűjtéséhez a kérdőív kitöltésére és azokban megfogalmazott feltételek elfogadására van szükség. A honlap látogatása semmilyen formában nincs hozzákötve ezen felméréseken való részvételhez. 

A hozzájárulást a Felhasználó a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával. Az adatkezelés célja a hírlevél a Felhasználó által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő a Felhasználü által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, még a hírlevél küldésre is használja.

A Felhasználó az adatainak megadásával és a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje.

Az adatgyűjtés formája: az oldalon megjelenő valamelyik űrlap kitöltése és elküldése. Gyűjtött adatok: nem, kor, lakhely típus, megye, nemzetiség, iskolai végzettség foglalkozás, e-mail címük, technikai adatok Amennyiben a Felhasználó a kapcsolattartási kérdőív kitöltése során egyéb személyes információt ad meg (pl. lakcím, név), ezekért a Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik és ennek tudatában használja szolgáltatásainkat. 

A 2018. évi 190. számú törvény és a GDPR alapján van lehetőség arra, hogy az Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást adjon a Felhasználónak (jogosultnak) személyes adatai kezeléséről, helyesbítse a Felhasználó (jogosult) személyes adatait, valamint törölje vagy zárolja a Felhasználó személyes adatait – a kötelező adatkezelés kivételével.

Az adatkezelő kérés esetén tájékoztatást ad a Felhasználó számára az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, illetve az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; egyéb, törvényben meghatározott esetekben.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk.

Ez alól kivételt képezhet, ha a honlapon közzétett felmérésekhez tartozó kérdőív kitöltése során sorsoláson vesz részt a Felhasználó, amikor is a megadott adatait a sorsolás megvallósításához és a nyeremények eljuttatásához (pl. posta, futárszolgálat) felhasználhatjuk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan eljáró illetékes hatóság megnevezése:

Jogsértés észlelése esetén joga van panaszt benyújtani az Adatkezelőnek vagy a felügyeleti hatóságnál; vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Hatóság a Személyes Adatok Feldolgozásának Felügyeletéért (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), székehely: Bukarest, G-ral. Gheorghe Magheru  sugárőt, 28-30 sz., 1. szektor, Románia, e-mail cím anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211, www.dataprotection.ro.

A Felhasználó (jogosult) a jogainak megsértése esetén az Szolgáltató, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

 

Az adatok kezelése, tárolása érdekében Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Cégnév: MERAKI PRO DESIGN SRL

Székhely: Kolozs, Kolozsvár, Giordano Bruno u., 30 sz.

Süti (HTTP cookie)

Az oldal, mint a honlapok többsége HTTP sütiket (cookie) használ.

A sütik sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Az Szolgáltató a sütiknek köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben stb. Ez azért is fontos, mert az Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldalt és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani.

Honlapunk a következő cookie-kat használja: Google Analytics, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, Test_Cookie, DoubleClick IDE, Yt-remote-device-id never, Yt.innertube::requests never, Yt.innertube::nextId never, Yt-remote-connected-devices never, _ga, pll_language, ssr-caching, XSRF-TOKEN, hs, svSession

Jelen honlap kizárólag a honlap működéséhez szükséges cookie-kat használ. Az alapműködést biztosító sütik olyan alapvető funkciókat segítenek, amelyek a technikai működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, például az oldalon való navigáció, vagy a felhasználói igények, beállítások tárolása. A honlap ezek nélkül nem tud megfelelően működni.

Panaszkezelés

A felhasználók számára minden, az adatkezelési esethez tartozó jogalaphoz kapcsolódó jog gyakorlásának lehetősége biztosított 

A jogsértő tartalomra érkező panaszokat az adatkezelő 3 munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost írásban értesíti.

Panasztételi lehetőségek megegyeznek “A honlap tulajdonosa, adatkezelő” címével

Szolgáltató panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja: szóban (telefonon) és írásban (postai úton, elektronikus levélben).

Alkalmazandó jog 

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Románia joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Románia bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.